WWW.ROWE-LUBE.RU

И. С. Байджанов Шаҳар худудларини мухандислик ободонлаштириш. Услубий қўлланма


Ушбу қўлланмада шаҳарлар худудини тўла мухандислик ободонлаштириш ва турли ахамиятга молик худудларни ободонлаштириш: турар жой райони, микрорайон, кўча, майдонлар, скверлар, бульварлар, боғлар ва парклар, спорт иншоотлари ва ҳакозалар инобатга олинганҚўлланма меъморлар, шаҳарсозлар ва олийгоҳларни (касбий таълим) талабалари ва лойиҳачилар учун.

400 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Шаҳар муҳитини меъморий шакллантириш. Услубий қўлланма


Ушбу услубий қўлланмада шаҳар муҳитини комплекс шакллантириш масалалари чизмаларда, фото суратларда, иллюстрация шаклида ўз ифодасини топган.

400 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов МУЛОҲАЗА: шаҳар назарияси. Ўқув қўлланма


Ушбу китоб шаҳар назарияси тўғрисида бўлиб, унда қадимийлик даври шаҳарлари, ўрта аср даври, янги давр, замонавий янги вақт йўналишлари борасидаги шаҳарларни келиб чиқиши уларни ривожланиш тарихи, фото фактларда, схемаларда ўз ифодасини топган ва шунингдек урбанизм, футуристик қарашларни билан боғлиқ шаҳарлар ривожининг ғоявий тизими шаклланиши тўғрисида фикрларни олдинга олиб чиқади.Ушбу «МУЛОҲАЗА: шаҳар назарияси» китоби, меъморчиликда таҳсил олаётган талабалар учун қўлланмадир.

320 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Ҳумо қўнган шаҳар. Жалолиддин Мангуберди таваллудининг 800 ва Муҳаммад Ризо Эрниёзбек ўғли Огаҳийнинг 190 йиллиги юбилейларига бағишланади


Ушбу китоб муаллифи, И. С. Байджанов Хоразм воҳаси маркази Урганч шаҳрида амалга оширилган ва оширилаётган улуғвор ишлар, бунёдкорлик жабҳалари, маънавият ва маърифат масканлари, фидойи замондошлари ҳақида фахр ва иштиёқ билан ҳикоя қилади. Китобнинг иккинчи қисмидан меъморчилик муаммолари, замонавий, кўркам обод шаҳар бунёд этиш борасида ечимини кутаётган масалалар хусусида баҳс, мунозара юритилади. Қимматли фикр-мулоҳазалар билдирилади. Кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

480 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Шаҳарлар марказини шакллантириш. Методик қўлланма


Шаҳарларнинг марказини шакллантириш жараёнларини бошқариш вазифалари қайта кўриб чиқилади. Шаҳар ядросини ташкиллаштиришда моделларини асосий параметрларини таққослаш яхши натижаларни беради. Методик қўлланма меъморлар ва шаҳарсозлик соҳасида ишловчи мутахассислар учун.

400 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов АҲОЛИ ПУНКТЛАРИ ВА ЖАМОАТ МАРКАЗЛАРИНИ МЕЪМОРИЙ РЕЖАЛАШТИРИШ. Ўқув қўлланма


Ушбу ўқув қўлланма аҳоли пунктлари ва жамоат марказларини меъморий режавий ташкиллаштириш муоммасига бағишланган, китобда шаҳарсозликни режалаштириш, ривожлантириш, қишлоқ худудларини аҳоли пунктларини ва жамоат марказларини замонавий талаблар асосида шакллантиришга қаратилган. Ўқув қўлланма архитектура ихтисоси бўйича таҳсил олаётган талаба, магистрантлар, лойиҳа институтларида ишлаётган ва ушбу масалага дахлдор барча мутахассислар учун ҳам фойдалидир.

400 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибодулла Самандарович Бойжонов Шаҳар муҳити ва уни ташкил этиш


Мустақил Ўзбекистонимизнинг ҳар бир шаҳри гўзал ва обод бўлиши керак. Айни пайтда қишлоқлар ҳам ҳудди шаҳар қиёфасини олиши зарур. Мана шундай эзгу ният билан ёзилган ушбу китоб меъморлар, лойиҳачилар, шаҳар таъмир-ланиши ва янги қурилишлар билан боғлиқ ташкилотлар, қурилиш соҳаси мутахассислари тайёрлайдиган ўқув юртлари талабалари учун муҳим услубий қўлланмадир.

400 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Меъморлар маскани. Китоб билим юрти ташкил этилганлигининг 30 йиллигига боғишланади


Ушбу китоб муаллифи меъморчилик фанлари номзоди И. С. Байджанов ўзи раҳбарлик қилаётган Урганч қурилиш колледжи ҳаёти ҳақида ҳикоя қилади. Китоб билим юрти ташкил этилганлигининг 30 йиллигига боғишланади.

480 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Камолот кошонаси. Урганч қурилиш касб-ҳунар коллежи иш тажрибасидан


Урганч қурилиш касб-ҳунар коллежи республикамиздаги намунали ўқув касб-ҳунар даргохларидан хисобланади. Ушбу 2005 йил бу даргоҳ ташкил қилинганлигига 40 йил тўлади. Меъморчилик фанлари номзоди И. С. Байджанов ўзи раҳбарлик қилаётган коллеж босиб ўтган йўл, тўпланган тажрибалар, ютуқлар, олдда турган муҳим ва улуғвор вазифалар ҳақида ҳикоя қилади. Китоб Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 14 йиллигига бағишланади.

480 RUR

/ / похожие

Подробнее

И. С. Байджанов Роль городского населения в градостроительстве. Услубий қўлланма


Ввиду неразработанности вопросов теории, методологии и методики изучения общественного мнения в области градостроительства представляет существенный интерес его философская интерпретация для выработки целостного представления о нем.

260 RUR

/ / похожие

Подробнее

И. С. Байджанов Маънавият сарчашмаси. Услубий қўлланма


Урганч қурилиш касб-ҳунар коллежида ўрта махсус касб-ҳунар мутахассисларининг 2004 йил январ ойида ўтказилган маънавият ва маърифат ишлари бўйича директор ўринбосарларининг ўқув машғулотлари кўрик кенгаши тафсилотлари.

280 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Принципы территориально-пространственного планирования


В книге приводится принципы территориально-пространственного планирования. Дается доступ к методическим рекомендациям ООН-Хабитат и Российской Федерации. Призывается вовлечение городов Узбекистана в Глобальную компанию планирования устойчивых городов.

400 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Принципы преобразования городских общественных пространств


Дается анализ состояния проблемы городов Узбекистана, России и других стран, рассматриваются проблемы взаимодействия человека с окружающей средой на урбанизируемых территориях, анализируются тенденции изменения общественных пространств. Излагаются основные цели и принципы новой программы развития городов, дается доступ к методическим рекомендациям ООН-Хабитат и Российской Федерации.

488 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Основные принципы устойчивого развития городов


Рассматриваются вопросы устойчивого развития городов. Приводятся примеры и анализ состояния городов из источников ООН – Хабитат, Российской Федерации, Республики Узбекистан и других стран. Излагаются основные принципы устойчивого развития городов в социальном, экономическом, экологическом и планировочно-градостроительном аспектах и методические разработки ряда отраслей средствами презентации для достижения цели.

480 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Хоразм Маъмун академияси ўтмишда ва ҳозир. Хоразм Маъмун академияси ташкил топганлигининг 1000 йиллигига боғишланади


Ушбу илмий маърифий тўпламга Урганч қурилиш касб-ҳунар коллежида Урганч Давлат Дорилфунуни олимлари билан ҳамкорликда Хоразм Маъмун академияси фаолиятига оид бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман материаллари киритилди

480 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Взгляд: городское управление


В книге рассматриваются факторы принятия мер, усиления управления городами, вопросы эффективной децентрализации, совершенствования управления столичными округами и мегаполисами, посредническая роль городского управления, широких партнерств, механизмы управления, использование умных технологий, участие женщин во власти, принятие решений при широком участии населения, города в качестве моделей, сотрудничество на уровне городов.

480 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Мустақиллик меъморлари. (Ҳисобат- лавҳалар)


Урганч қурилиш касб-ҳунар коллежи ташкил қилинганига 35 йил тўлди. Ушбу даргоҳ раҳбари, меъморчилик фанлари номзоди, Ўзбекистон Олий Мажлиси депутати И.С.Байджанов ана шу қутлуғ санага бағишлаб ёзган кўлингиздаги тўйёна китобда коллежда сўнгги ҳисобот йилида амалга оширилган ишлар, келгуси режалар ҳақида ҳикоя қилинади.

480 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Байджанов Архитектура назарияси


Ушбу ўқув қўлланма, «Архитектура йўналиши» мутахассислиги бўйича таълим олаётган талабаларга мўлжалланган. Ўқув қўлланма архитектура назариясини иккинчи қисми бўлиб унда архитектура ва жамият, тамаддун, санъат, архитектура стили ва йўналишлари, ижод, амалият ва фан, шаҳарсозлик, табиат, экология ва бошқа архитектура назариясига дахлдор кўп масалалар ўз ифодасини топган.Ўқув қўлланма архитектура ихтисоси бўйича таҳсил олаётган талаба, магистрантлар, учун фойдалидир

400 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Изланишлар самараси. Урганч қурилиш касб-ҳунар коллежи жамоаси иш тажрибаларидан (2001 йил)


Урганч қурилиш касб-ҳунар коллежида «Таълим тўғрисидаги қонун», «Кадр тайёрлаш миллий дастур» ҳаётга изчиллик билан тадбиқ этилмоқда. Ушбу китобда коллежда кейинги йилларда амалга оширилган ишлар, изланишлар самараси ўз ифодасини топади. Китоб барча турдаги коллежлар, лицейлар жамоалари педагоглари, талабалари учун муҳим қўлланма вазифасини ўташига умид ва ишонч уйғотади.

480 RUR

/ / похожие

Подробнее

Ибадулла Самандарович Байджанов Шаҳарларни режалаштиришда транспорт. Услубий қўлланма


Кўча йўл ва транспорт майдонларини лойиҳалашни асосий принциплари яратилади, режалаштиришни унификациялашган чизмалар асосида транспорт ва пиёдалар харакатини ташкиллаштириш қараб чиқилади. Турли типдаги йўловчи транспортини такомиллаштириш йўллари ва улардан қўлланиш кўрсатилади. Ташқи транспорт тўғрисидаги (автомобил, темир йўл, сув, хаво) уларни қурилмаларини жойлаштириш, ахоли жойларини режалаштириш ва йўловчиларга хизмат кўрсатишга боғлиқ асосий тушунчалар берилади.

480 RUR

/ / похожие

Подробнее
www.rowe-lube.ru — Каталог цен и описаний на компьютерную и бытовую технику, товары для офис и дома, электронику, товаров для сада и дачи. Мы занимаемся поиском лучших цен в интернет магазинах по всей России, знаем где купить И С Байджанов Шаҳар худудларини мухандислик по оптимальной цене в онлайн-магазинах. На нашем сайте www.rowe-lube.ru предоставлена вся необходимая информация для правильной покупки И С Байджанов Шаҳар худудларини мухандислик — фотографии товаров, отзывы пользователей, поиск по модели и производителю, наименованию или модели, инструкции по эксплуатации, а так же экспертные обзоры, сайты предлагающие покупу онлайн с доставкой заказа в ваш город.